යුදෙවු වෛරය - Goebbel's Eyes Of Hate

This is a historic and controversial photograph taken by Jewish photographer Alfred Eisensdaetd on 1933 ,during a league of national conference at the carton hotel in Geneva.Photograph represents the third leader and propaganda mister Joseph Goebbels of Hitler's Nazi regime looking at the Jewish photographer with pure hated eyes.

In the picture, Joseph Goebbels is grabbing the arm of chair with the total power of his body while controlling his Jewish anathema.  this was most unflattering image taken of hi-ranked Nazi figure. 

මෙම  අයිතිහාසික මෙන්ම අාන්දෝලනාත්මක ජායාරූපය ලබාගෙන තිබුනේ යුදෙව් ජාතික ඡායාරුප ශිල්පියකු වන ඇල්ෆඩ් අයිසෙන්ඩියැට් විසින් 1933 වර්ශයේදි ජිනිවා නුවර පැවැත්වු සම්මේලනයකදීය. එහි නිරූපනය වන්නේ හිට්ලර්ගේ නාසි රෙජීමයේ න්‍යායාචාර්යවරයකු මෙන්ම සමස්ථ නාසි බලකදවුරේ තෙවැන්නා වු ජෝසෆ් ගොබෙල්ස් මෙම යුදෙවු ජාතික ඡායාරූප ශිල්පියා දෙස වෛරීසහගත දෑසින් බලාසිටින ආකාරයයි.

 ඔහු සිය සිරුරේ මුලු බරම ඔහු අසුන්ගෙන සිටින පුටුවේ ඇන්දමත යොදමින් ඔහු සිය යුදෙවු වෛරය පාලනය කර ගන්නා අකාරය ඉන් දැක්වේ. මෙය නාසි බලකදවුරේ ඉහල පෙලේ නායකයින් ගේ ලබාගන්න ලද ඉතාම සීමිත විවාත ජායාරූප කිහිපයෙන් එකකි.